katalog sunce

Katalog proizvoda za Sunce Marinković

Katalog kompanije Sunce Marinkoić urađen je kako bi predstavio proizvode i referentne objekte kompanije. Katalog je namenjen B2C i B2B segmentu kupaca i radi se u tiražu od 10.000 primeraka. 

katalog sunce marinkovic

Zaposleni u kompaniji koriste katalog u komunikaciji sa kupcima s obzirom na veliki broj kombinacija proizvoda iz ponude. 

Pored proizvoda u katalogu je prestavljena i kratka priča o ovoj kompaniji koja beleži 90. godišnjicu od nastaka. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.